Op het gebied van veiligheid zijn bedrijven tegenwoordig verplicht door de Arbowet om een Risico Inventarisatie & Evaluatie uit te laten voeren. SRD Bedrijfsdiensten kan u hierbij van dienst zijn.

Een van onze medewerkers kan ter plaatse binnen uw bedrijf een volledige RI&E met u doornemen. Er zal dan gekeken worden waar zich de eventuele knelpunten c.q. risico’s binnen uw bedrijf bevinden. Tevens kunnen wij een plan van aanpak met u doornemen waarin de nodige maatregelen kunnen worden doorgenomen zodat de risico’s worden weggenomen c.q. zoveel mogelijk worden verminderd.

Voor vragen of een offerte kunt u vrijblijvend contact met ons opnemen.