In 2019 heeft SRD Bedrijfsdiensten de “Code Verantwoordelijk Marktgedrag” ondertekend. Deze code doet een moreel appèl op opdrachtgevers, opdrachtnemers, inleners, vakbonden en tussenpersonen om sociaal verantwoord en met respect voor de kwaliteit van de dienstverlening opdrachten uit te zetten, aan te nemen en uit te voerden.

Met deze Code wordt een impuls gegeven aan de verbetering van het uitbestedings- en inleningsbeleid in Nederland. Ze maakt duidelijk wat gewenst marktgedrag is en biedt partijen een concrete leidraad hoe te handelen om daarmee naast sociale ook de zakelijke opbrengst te realiseren.

Bekijk PDF Zelfverklaring

Bekijk PDF Zelfverklaring SRD Bedrijfsdiensten

Voor vragen of een offerte kunt u vrijblijvend contact met ons opnemen.