SRD Bedrijfsdiensten is NEN:4400* gecertificeerd en heeft het SIEV keurmerk**. Beiden voldoen aan de voor dat certificaat van toepassing zijnde wet- en regelgeving. Om te garanderen dat SRD Bedrijfsdiensten aan de gestelde eisen blijven voldoen, vinden periodieke audits plaats: SIEV 1x in de 2 jaar, NEN:4400 2x per jaar. Hiermee garanderen wij dat ook veranderende wet- en regelgeving doorgevoerd wordt binnen onze bedrijfsvoering.

* NEN:4400 heeft betrekking op de aangifte en afdracht van loonheffingen en omzetbelasting, dat de loonbetaling niet in strijd is met de WML, het administreren van identiteitsdocumenten, het uitvoeren van identiteitscontrole en controle op het gerechtigd zijn tot het verrichten van arbeid in Nederland, alsmede het voldoen aan de eisen met betrekking tot in- en doorlenen of uitbesteden van werk.

** SIEV heeft betrekking op onze interne organisatie, financiële zaken, transparantie dienstverlening, personele aangelegenheden, veiligheid en MVO.

Voor vragen of een offerte kunt u vrijblijvend contact met ons opnemen.