Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

SRD Bedrijfsdiensten is een klein tot middelgroot Schoonmaak- en glazenwassersbedrijf, opgericht in 1991. Onze missie is om langzaam te groeien, zonder onze identiteit en persoonlijke karakter te verliezen. Om dit voor elkaar te krijgen ontwikkelen wij ons dagelijks op allerlei gebied: MVO, contractvormen, personeelsbeleid, certificering etc.

Waarom MVO
MVO wordt in de bedrijfsvoering steeds belangrijker. Niet alleen het uitvoeren, maar ook het documenteren van genomen en nog te realiseren acties. Dit wordt niet alleen geëist via overheid en opdrachtgevers, maar ook vanuit de maatschappij. Rekening houden met het menselijk welzijn kan prima in combinatie met een gezonde bedrijfsvoering. Bij de uitvoering van onze werkzaamheden zorgen wij er daarom voor dat nadelige gevolgen voor mens en milieu zoveel mogelijk worden uitgesloten, dan wel tot het minimum beperkt.

Een leuke bijkomstigheid is dat veel MVO zaken winst oplevert. Aandacht voor de mens kan bijvoorbeeld een positief effect hebben op het ziekteverzuim, wat voor onze opdrachtgevers resulteert in continuïteit. Besparingen op energieverbruik door andere machines en bewuster omgaan met het uitschakelen van apparaten en licht.

Personeelsbeleid
SRD Bedrijfsdiensten hecht grote waarde aan loyale medewerkers. Wij proberen een band met iedere medewerker op te bouwen en kennen iedere medewerker dan ook persoonlijk. Waar mogelijk stimuleren wij onze mensen zich te ontwikkelen en zoeken een werkplek die bij hun past. Wij houden rekening met begeleiding, opleiding en arbeidsomstandigheden op alle niveaus.

Sociaal beleid
Wij, maar ook onze opdrachtgevers, zijn gebaat bij tevreden medewerkers. Tevreden medewerkers “binden” zich aan het bedrijf. Niet alleen SRD Bedrijfsdiensten, maar vooral ook aan de opdrachtgever. Aangezien zij daar daadwerkelijk hun werk verrichten, voelen zij zich naast een “SRD-er” ook verbonden en betrokken bij onze opdrachtgevers. Daarnaast proberen wij door onderstaande actie onze medewerkers te motiveren:
• Salariëringen arbeidsvoorwaarden minimaal volgens cao;
• Optimale begeleiding op de werkvloer;
• De mogelijkheid tot het volgen van opleidingen, maar ook verplichte scholing en instructies met betrekking tot veiligheid, gezondheid en milieu (VGM);
• Regelmatig voeren van evaluatie gesprekken (gemiddeld 3 maal per jaar);
• Functioneringsgesprekken (één maal per jaar);
• Verlenen van sociale ondersteuning, indien nodig;
• Maandelijks werkoverleg met de (meewerkende) voorman/vrouw waarbij eventuele knelpunten worden gesignaleerd.

Bij de basisinstructie (die jaarlijks in een opfriscursus wordt herhaald) besteden wij veel aandacht aan Arbo, veiligheid, veilig werken en het milieu (juiste gebruik van materialen, machines en middelen). Er wordt uitleg gegeven over de werkmethoden en werkhouding. Indien nodig zijn medewerkers verplicht beschermingsmiddelen te dragen, die door ons ter beschikking worden gesteld. Bij werken met hulpmiddelen (gedacht kan worden aan bijvoorbeeld een gevelinstallatie bij de glasbewassing) krijgen de betrokken medewerkers eerst een instructie alvorens zij gebruik mogen maken van deze hulpmiddelen. Dit om ongelukken te voorkomen. Van ongekeurde hulpmiddelen maken wij geen gebruik. De direct leidinggevenden van SRD Bedrijfsdiensten zien er bij de uitvoering van de werkzaamheden op toe dat de geleerde methode en werkhouding ook daadwerkelijk gevolgd worden en eventuele beschermings-/hulpmiddelen gebruikt. Indien nodig geven zij een herinstructie.

Medewerkers van onze afdeling “glasbewassing” zijn VCA gecertificeerd.

Duurzame dienstverlening
Bij de uitvoering van onze werkzaamheden worden wij geconfronteerd met veel MVO gerelateerde zaken. Wij stellen voorop dat SRD Bedrijfsdiensten zich bij het gebruik van schoonmaakmiddelen altijd houdt aan de wet- en regelgeving. Wij passen zo min mogelijk milieubelastende materialen, middelen en producten toe zoals navulbare flacons, doseersystemen en daar waar mogelijk helemaal geen middelen door het microvezelsysteem.

Slotwoord
SRD Bedrijfsdiensten is in alle lagen actief in het “Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen”. Wij wijzen u erop dat wij hier dagelijks nog lering uittrekken. Uiteraard staan wij altijd open voor uw suggesties en op- of aanmerkingen. Wij oriënteren ons de komende jaren (2021-2023) op o.a.
- MVO keurmerk
- ISO 14001
- Duurzame inzetbaarheid op het gebied van personeel en milieu
- Digitalisering

Voor vragen of een offerte kunt u vrijblijvend contact met ons opnemen.